Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

( Cập nhật lúc: 26/02/2021  )
Chiều ngày 25/02/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.


Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

 

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh triển khai các nội dung hội nghị

 

Tại Hội nghị, Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã trình bày các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, Thông báo số 35/TB-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc “phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026”, theo đó cơ quan Hội Nông dân tỉnh được giới thiệu 02 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu, thành phần, số lượng như sau: Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh 01 người, tái cử, dân tộc thiểu số; Lãnh đạo, công chức các ban, văn phòng 01 người, trẻ tuổi.

Hội nghị đã thực hiện các nội dung, trình tự giới thiệu người ứng cử. Kết quả 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí giới thiệu 02 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu, thành phần, số lượng như phân bổ./.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In