Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thăm nắm hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

( Cập nhật lúc: 20/04/2022  )
Trung tuần tháng 4/2022, Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Vũ Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã đến thăm nắm tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tại huyện Bạch Thông và xã Quang Thuận.


Tham gia và làm việc cùng Đoàn công tác có đại diện Ban Tuyên huấn, Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Hội Nông dân huyện Bạch Thông; Thường trực Đảng ủy, Hội Nông dân xã Quang Thuận.

Theo báo cáo quý I/2022, Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết lãnh đạo của Hội cấp trên; Tiếp tục triển khai các nguồn vốn vay cho nông dân và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân như: Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, cung ứng phân bón trả chậm, tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022, vận động hội viên nông dân đóng góp ngày công tham gia tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng để đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất, duy trì hiệu quả các mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”…

 

 

Đ/c Vũ Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

với Hội Nông dân huyện Bạch Thông và xã Quang Thuận

 

Trong 03 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân xã Quang Thuận đã thực hiện tốt việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, theo đó toàn xã hiện có tổng số 296 hội viên nông dân; Tổ chức vận động 80 hội viên nông dân tiến hành xử lý thực bì diện tích trồng cây Cam sành theo Nghị quyết 04 của Huyện ủy Bạch Thông được gần 20 ha; Tuyên truyền về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm đến 11/11 Chi hội; Quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân với số vốn 01 tỷ đồng triển khai cho 11 hộ hội viên nông dân vay thực hiện dự án “Chăm sóc cây ăn quả cam, quýt”; Quản lý 4 tổ Tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 8,7 tỷ đồng, không có dư nợ quá hạn và nợ xấu; Tổ chức cho 93 hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 143% chỉ tiêu giao)…

Tham gia thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn, trao đổi, phản ánh những vấn đề về các chính sách liên quan đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương. Mong muốn tiếp tục được thực hiện các chương trình, dự án có sự hỗ trợ của Nhà nước và của Hội Nông dân các cấp, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt bền vững, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để sản phẩm luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả và thị trường tiêu thụ luôn ổn định người nông dân yên tâm sản xuất, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên nông dân về khoa học kỹ thuật tiến bộ để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Vũ Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên nông dân huyện Bạch Thông và xã Quang Thuận đạt được trong thời gian qua, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất và những tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan giải quyết kịp thời nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân huyện Bạch Thông và xã Quang Thuận cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Hội cấp trên; Tuyên truyền các mô hình điển hình phát triển kinh tế có hiệu quả đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân; Vận động hội viên liên kết hợp tác sản xuất, duy trì có hiệu quả các Hợp tác xã, Tổ hợp tác hiện nay và tham gia chương trình OCOP của tỉnh; Tuyên truyền hội viên nông dân tích cực phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi, tích cực thi đua sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh, doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

 

 

Đoàn công tác thăm mô hình kinh tế của ông Ma Văn Cương - là hộ hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2021

 

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã đến thăm mô hình phát triển kinh tế của hộ gia đình ông Ma Văn Cương, thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận là hộ hội viên nông dân được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2021. Gia đình ông Cương thực hiện mô hình trồng cây cam, quýt với diện tích trên 5ha, sản lượng bình quân đạt 20 tấn/năm, trong năm 2021 gia đình ông đạt mức thu nhập sau khi trừ chi phí là 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi năm gia đình ông còn tạo điều kiện hỗ trợ việc làm theo thời vụ cho 10 đến 15 lao động tại địa phương, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất cho 25 hộ hội viên nông dân trong Chi hội thông qua các buổi sinh hoạt, họp thôn, tích cực chuyển tải giúp bà con nông dân về khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, góp phần xóa đói, giảm hộ nghèo trong thôn, Chi hội…

Thông qua hoạt động thăm nắm nhằm đánh giá đúng chất lượng, kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện những ưu điểm để động viên, khuyến khích, biểu dương, phát huy các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, tìm ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để rút kinh nghiệm, bổ sung cho công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng tốt hơn trong thời gian tới./.

Lăng Mơ - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In