Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập huấn kỹ năng kinh doanh và tổ chức mạng lưới bán lẻ

( Cập nhật lúc: 06/06/2018  )
Trong các ngày từ 4-8/6/2018, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Sở Công thương tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh và tổ chức mạng lưới bán lẻ cho 180 học viên là cán bộ, thành viên các THT và HTX xã sản xuất nông nghiệp, các chủ doanh nghiệp, thương nhân đang sản xuất kinh doanh tại các huyện Bạch Thông, Chợ Mới và Na Rì.


Tại lớp tập huấn, các học viên được ông Nguyễn Thanh Bình - Giảng viên cao cấp tổ chức lao động quốc tế ILO, giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên trao đổi các nội dung Thương mại và chính sách phát triển kinh tế nông thôn; Kỹ năng kinh doanh; Kỹ năng nghiên cứu thị trường; Tổ chức mạng lưới bán lẻ; Xây dựng, đăng ký và bảo hộ thương hiệu và Các hoạt động xúc tiến thương mại… kết hợp với các bài tập thực hành, thảo luận, các tình huống thực tế cũng như giải đáp các ý kiến từ phía học viên về chương trình học, hay các tình huống thực tế mà các doanh nghiệp, THT, HTX thường gặp trong quá trình kinh doanh.

 

Ông Nguyễn Thanh Bình - Giảng viên cao cấp tổ chức lao động quốc tế ILO, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

tỉnh Thái Nguyên trao đổi các nội dung tại lớp tập huấn huyện Bạch Thông

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các học viên nắm vững được kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ và những kiến thức về chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của hoạt động xúc tiến thương mại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

 

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In