Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

( Cập nhật lúc: 26/04/2022  )
Thực hiện Kế hoạch số 2163/HNDT ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về việc triệu tập cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, trong 02 ngày 25-26/4/2022, tại trụ sở cơ quan, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở được Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành phố trực tiếp giúp đỡ năm 2022.


 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khai mạc Hội nghị tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn có 16 đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân của 16 xã được Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành phố trực tiếp giúp đỡ trong năm 2022 gồm: Bằng Vân, Hiệp Lực (huyện Ngân Sơn); Quang Thuận, Cẩm Giàng (huyện Bạch Thông); Đổng Xá, Lương Thượng (huyện Na Rì); Bình Trung, Nam Cường (huyện Chợ Đồn); Quảng Khê, Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể); Thanh Vận, Yên Hân (huyện Chợ Mới); Nhạn Môn, Giáo Hiệu (huyện Pác Nặm); Dương Quang, Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn). 

Trong thời gian tập huấn các học viên được giảng viên là các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản về tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân như: Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở; Kỹ năng nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, kỹ năng viết tin, bài, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện các phong trào nông dân…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ngoài nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề trên, các học viên cùng giảng viên còn trao đổi, thảo luận sôi nổi về vai trò, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; phương thức liên kết, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Thống nhất các biện pháp khắc phục, giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ và các hoạt động tại cơ sở…

Thông qua lớp tập huấn các học viên trang bị, nâng cao nhận thức về nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân, nâng cao công tác quản lý, tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, một số chủ trương, chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện./.


Dương Văn Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In