Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn làm việc với xã Thanh Thịnh về xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 07/05/2020  )
Sáng ngày 05/5/2020 Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức thăm nắm tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn).

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Hà Văn Nghiên - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới, lãnh đạo Đảng uỷ và các đoàn thể của xã Thanh Thịnh.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã báo cáo kết quả đạt được trong quá trình phát động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Thanh Thịnh đã hoàn thành 12/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới. Có 07 tiêu chí chưa đạt đó là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất về văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, Quốc phòng và An ninh.

Hiện tại xã Thanh Thịnh vẫn có những khó khăn, vướng mắc như: Hầu hết các hộ nông dân đều là hộ có thu nhập thấp, không có khả năng đối ứng bằng tiền mặt để thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và thực hiện các dự án phát triển sản xuất với quy mô lớn, chi phí giống, vật tư cao, việc tìm đơn vị liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của địa phương còn khó khăn. Các đồng chí dự họp đã tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân xã Thanh Thịnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp Hội Cựu Chiến binh tỉnh lựa chọn những tiêu chí và nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong năm 2020. Đề xuất lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn các cấp phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động giúp xã Thanh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn dự định./. 


Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In