Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2021

( Cập nhật lúc: 31/03/2021  )
Chiều ngày 30/03/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng, phó các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Trong quý I các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội, cụ thể như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh Covid - 19; tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021,… được 650 buổi/ hơn 26 nghìn lượt hội viên tham gia.

Biên tập và đăng tải 70 tin, bài phản ánh các hoạt động của các cấp Hội và phong trào nông dân trên Website Hội Nông dân tỉnh, gửi 02 bài và 01 tin đăng trên Bản tin công tác Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; phối hợp với Báo Bắc Kạn xây dựng 06 chuyên mục Nông dân với Hội - Hội với Nông dân, với Đài PTTH tỉnh xây dựng 03 chuyên mục Nông dân Bắc Kạn. 

 

Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị

 

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động kết nạp mới được 73 hội viên, 37 hội viên già yếu, đi làm ăn xa xin ra khỏi Hội. Đến nay tổng số hội viên toàn tỉnh là 50.400 hội viên/60.419 hộ sản xuất nông nghiệp (chiếm 83,4% so với số hộ sản xuất nông, lâm nghiệp). Tổ chức kiện toàn 07 Chi hội trưởng, 02 Phó chủ tịch và 01 Chủ tịch Hội Nông dân xã. Giới thiệu 01 hội viên ưu tú học cảm tình đảng, 02 hội viên ưu tú cho Đảng kết nạp.

Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng kế hoạch “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”; tổ chức Hội nghị cử chi giới thiệu 02 đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn các THT, HTX xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ tại xã Phương Viên mô hình lúa Japonica với 3.000 m2/03 hộ tham gia, mô hình trồng gừng dưới tán rừng 03 ha/06 hộ; tại xã Yến Dương mô hình bí xanh thơm 10ha/50 hộ, lúa Nếp Tài 05ha/25 hộ, dong riềng 05 ha/15 hộ, Giảo cổ lam 01 ha/05 hộ, chăn nuôi lợn đen địa phương với quy mô 100 con/20 hộ; tại xã Mỹ Phương mô hình trồng bí xanh thơm 02 ha/07 hộ. Hỗ trợ các THT, HTX mua giống, phân bón: THT Tổng Chiêu 01 tấn gừng giống, 03 tấn phân lân xây dựng mô hình trồng gừng hữu cơ dưới tán rừng với diện tích 03 ha; HTX Yến Dương 03 tấn phân lân xây dựng mô hình trồng bí xanh thơm hữu cơ với diện tích 05 ha; HTX Hoàn Thành 1.066 cây Khôi nhung giống mô hình trồng xen dưới tán rừng trồng với diện tích 02 ha; Hướng dẫn các thành viên THT, HTX tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển mô hình cây gỗ lớn…

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tổ chức hoạt động quý I, nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề ra những giải pháp để tổ chức các hoạt động trong quý II năm 2021 được tốt hơn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội cho cán bộ, hội viên nông dân. Tập trung tuyên truyền trong cán bộ, hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 và tổ chức tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền Luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đến cán bộ, hội viên và tham gia đi bầu cử đầy đủ. Tuyên truyền nâng cao hiệu quả phong trào ”Dân vận khéo”, giai đoạn 2018 - 2020 của Hội; phòng chống Covid- 19. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình, dự án cho hội viên nông dân; hỗ trợ giống cây, con; triển khai phân bón trả chậm cho hội viên nông dân. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua của Hội, vận động hội viên đăng ký và thực hiện tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đóng góp ngày công lao động, vật liệu, hiến đất xây dựng nông thôn mới; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương…/.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In