Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giải ngân hơn 5 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 01/07/2021  )
Nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển bền vững. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 5,19 tỷ đồng cho 114 hộ hội viên vay để thực hiện dự án chăn nuôi và trồng trọt.


 

Hội viên nông dân xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể nhận vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân

 

Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến nay là 24,562 tỷ đồng, hiện đang triển khai cho 551 hộ hội viên vay để thực hiện các dự án chăn nuôi và trồng trọt như: Chăn nuôi trâu, bò sinh sản; chăn nuôi cá; chăn nuôi lợn; vỗ béo trâu, bò và trồng quế. Bình quân mỗi hộ được vay 50 triệu đồng với thời hạn vay 24 - 36 tháng.

Để nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả, trong quá trình bình xét cho vay các cấp Hội đã khảo sát nhu cầu tham gia vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ hội viên nông dân có tinh thần, trách nhiệm cao trong sử dụng nguồn vốn vay phát triển mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với ngành chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản cho các hộ vay vốn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, công tác quản lý điều hành, sử dụng nguồn Quỹ cấp cơ sở; đôn đốc thu hồi gốc dự án vay vốn đến hạn và thu phí các dự án vốn vay theo đúng quy định.

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời giải ngân giúp hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững, góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In