Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Hội Nông dân các cấp

( Cập nhật lúc: 30/03/2021  )
Xác định đào tạo, bồi dưỡng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

 

Trong 2 ngày từ 29 - 30 tháng 03 năm 2021 tại Công ty Sách và thiết bị trường học Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ Hội Nông dân các cấp. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Tiến sĩ Đặng Hoàng Hà - Giảng viên cao cấp, Tiến sĩ Phạm Thị Tuấn Linh - Giảng viên Đại học Thái Nguyên và 125 đồng chí là cán bộ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thực tế công tác Hội có vững mạnh hay không, phần nhiều phụ thuộc vào những cán bộ đang công tác tại địa phương. Cán bộ mạnh, tích cực, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững sẽ góp phần định hướng cho nông dân thực hiện tốt các phong trào, chủ trương lớn của tổ chức Hội.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Kạn thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội trong nhiệm kỳ này có sự thay đổi, cán bộ từ lĩnh vực khác chuyển sang công tác trong tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân cơ sở chủ yếu đều là cán bộ trẻ và mới, về nghiệp vụ công tác Hội chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu được giao, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng được hội viên tín nhiệm bầu vào để thực hiện các hoạt động của Hội ở cơ sở. Do đó, đội ngũ cán bộ cơ sở cần được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng, phương pháp tổ chức, hoạt động của Hội và phong trào nông dân để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhằm nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới.

 

 

Tiến sĩ Đặng Hoàng Hà - Giảng viên cao cấp Đại học Thái Nguyên trao đổi về sản xuất hàng hoá,

lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại Hội nghị

 

Trên cơ sở đó, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy và phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội. Mặt khác, Hội luôn xác định trách nhiệm của cán bộ phải tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị lần này các học viên đã được các đồng giảng viên Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao đổi, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về sản xuất hàng hoá, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, sự phát triển mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác.

 

 

Bà Vi Thuỳ Dương - Giám đốc hợp tác xã Hương Ngàn thảo luận, chia sẻ về thành lập

hợp tác xã, tổ hợp tác, kết nối sản xuất, kinh doanh tiêu thụ nông sản cho nông dân

 

Cùng với đó, Hội nghị đã cùng thảo luận, chia sẻ về việc thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, kết nối sản xuất, kinh doanh tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Sau Hội nghị, mong muốn cán bộ Hội Nông dân các cấp và các hợp tác xã, tổ hợp tác sẽ vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân nhằm đổi mới phương pháp hoạt động của Hội và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới./.

 

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In