Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân

( Cập nhật lúc: 17/08/2022  )
Trung tuần tháng 8/2022 Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho 119 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân và các Chi hội trưởng, Chi hội phó nông dân 08 xã, phường.


Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình hiện nay, Hội Nông dân thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nhất là các đồng chí Chi hội trưởng, Chi hội phó, giúp cho cán bộ Hội cơ sở nắm vững kiến thức nghiệp vụ công tác Hội, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời nâng cao công tác quản lý, tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân và một số chủ trương, chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

 

Đ/c Phạm Thị Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khai mạc Hội nghị tập huấn

 

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề gồm: Cách thức tổ chức, triển khai nhiệm vụ và các hoạt động của Hội Nông dân cơ sở, sinh hoạt Chi hội; công tác xây dựng tổ chức Hội; Luật Hợp tác xã 2012, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã, Tổ hợp tác; hướng dẫn Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), giới thiệu những chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh Bắc Kạn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Luật đất đai, kiến thức Bảo vệ môi trường; chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế tự nguyện toàn dân.

Qua học tập nội dung các chuyên đề trên, các đại biểu tham gia tập huấn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về cách thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động nhiệm vụ, các vấn đề phát sinh tại địa phương…/.


Nguyễn Xuân Hoàn - PCT Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn
Sign In