Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn thành phố

( Cập nhật lúc: 05/08/2022  )
Ngày 03/8/2022, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc kạn tổ chức giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn thành phố thực hiện Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò” tại phường Nguyễn Thị Minh Khai.


Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh triển khai công tác vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân và đã thu được những kết quả khả quan, nguồn Quỹ được tăng dần qua các năm. Từ nguồn Quỹ này đã giúp cho một số hộ hội viên nông dân trên địa bàn có nguồn kinh phí để phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Từ nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân, Hội Nông dân thành phố đã tiến hành khảo sát, thẩm định và đã có 04 hộ đủ điều kiện về chuồng trại chăn nuôi và kinh phí đối ứng để tham gia thực hiện Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò” trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai. Hội Nông dân thành phố đã tổ chức giải ngân số tiền 240 triệu đồng cho 04 hộ vay thực hiện Dự án.

 

 

Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn thành phố thực hiện Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò” tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

 

Nhờ có nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong những năm qua nhiều hộ gia đình hội viên nông dân trên địa bàn thành phố đã được tiếp cận và giải quyết được tình trạng lao động dôi dư, nông dân có thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, làm giàu bền vững, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện.../.

Phạm Thị Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn
Sign In