Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân phường Xuất Hóa phối hợp tuyên truyên về bầu cử

( Cập nhật lúc: 29/04/2021  )
Cùng với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, những ngày qua Hội Nông dân phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân.


Hội Nông dân phường Xuất Hóa đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ủy ban bầu cử cùng cấp và một số ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 7 tổ dân phố bằng hình thức phát tờ rơi và qua loa lưu động. Ngoài ra còn cụ thể hóa thông qua các hoạt động như: Mở các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền lồng ghép, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân… đến cán bô, hội viên nông dân toàn phường.

 

 

Phối hợp tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

bằng loa lưu động tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường phối hợp tham gia chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và hội nghị tiếp xúc cử tri, thực hiện quy trình nhân sự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhất là giới thiệu đại biểu đại diện giai cấp nông dân tham gia ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Động viên cử tri là cán bộ, hội viên, nông dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia Cuộc bầu cử.

Thời gian tới thực hiện theo kế hoạch của Hội cấp trên và sự phân công của chính quyền địa phương, Hội Nông dân phường tiếp tục chủ động họp trao đổi với các Chi hội trưởng về những nội dung liên quan đến Cuộc bầu cử, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp và thông tin rộng rãi đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Cuộc bầu cử, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, sự tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân đối với các ứng cử viên, tuyên truyền danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Phối hợp đẩy mạnh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Cuộc bầu cử để tạo không khí phấn khởi, hào hứng trong cán bộ, hội viên nông dân nhất là ở vùng sâu xa; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc bầu cử, đi bỏ phiếu đông đủ, đúng giờ…/.


 

Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân phường Xuất Hóa
Sign In