Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân phường Sông Cầu tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ

( Cập nhật lúc: 14/07/2021  )
Vừa qua, Hội Nông dân phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2018 - 2023 và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

                                                     

 

Hội viên nông dân phường Sông Cầu tham gia tu sửa mương phai tại tổ 14

 

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, Hội Nông dân phường Sông Cầu đã bám vào Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hoạt động toàn khóa, bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết, thực hiện tốt các chương trình, nội dung kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tích cực triển khai các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó tỷ lệ nông dân tham gia vào Hội ngày càng cao. Trong giai đoạn 2018 - 2021 đã thành lập mới được 03 Chi hội (gồm Chi hội 3, 6, 13) phát triển thêm 34 hội viên mới. Thực hiện 58 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 36 cuộc kiểm tra công tác Hội; 22 cuộc kiểm tra công tác vay vốn. Hằng năm, số lượng hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Tổ chức 88 buổi tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới 2.076 lượt hội viên nông dân.

Tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TW và của tỉnh để thực hiện 02 dự án “Cải tạo và chăm sóc cây cam quýt” tại Chi hội 19 và “Phát triển nghề làm chổi chít” tại Chi hội 10, với hộ 20 hội viên vay vốn, các hộ vay thực hiện nguồn vốn hiệu quả, tạo việc làm ổn định. Phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn duy trì các Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố triển khai và tiếp nhận các dự án tạo việc làm cho hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn phường như: thực hiện 10ha dự án trồng mít Thái siêu sớm; 6,09ha dự án trồng giống lúa cải tiến, thân thiện với môi trường SRI; 02ha dự án trồng mướp đắng rừng, bao gồm 119 hộ hội viên nông dân tham gia.

Các phong trào nông dân luôn được quan tâm và chú trọng, ngày càng có nhiều những mô hình phát triển kinh tế có cách làm hay, xuất hiện nhiều gương làm kinh tế giỏi, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, qua đó vai trò của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Để thực hiện đạt chỉ tiêu, mục tiêu và xác định các giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân phường trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội Nông dân phường Sông Cầu tiếp tục tuyên truyền, vận động, phấn đấu kết nạp hội viên mới bình quân mỗi năm từ 03 hội viên trở lên; Hằng năm giới thiệu 02 hội viên ưu tú cho Đảng và phấn đấu kết nạp từ 01 đảng viên mới trở lên; 100% cán bộ Hội đều được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; Tiếp tục nhân rộng và xây dựng các mô hình dân vận khéo, mô hình “Sạch nhà tốt ruộng” và thành lập mới 01 Chi hội; Phấn đấu hằng năm số hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp từ 30% trở lên so với tổng số hội viên và đạt 50% so với số hội viên đã đăng ký; Hằng năm có 90% hộ hội viên nông dân đăng ký Gia đình văn hóa và phấn đấu đạt Gia đình văn hóa trên 85% hộ hội viên đăng ký.

Tại Hội nghị này Hội Nông dân phường Sông Cầu đã tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021./.

 

La Thị Thúy Hường - Chủ tịch Hội Nông dân phường Sông Cầu
Sign In