Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân Nông Thượng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ

( Cập nhật lúc: 29/06/2021  )
Chiều ngày 26/6/2021 Hội Nông dân xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nông Thượng khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.


Hội nghị đã báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết từ năm 2018 - 2021 về một số mặt như: Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội; công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa, đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay; công tác hỗ trợ nông dân…

 

 

Đại diện Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân xã Nông Thượng biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nửa đầu nhiệm kỳ

 

Theo đó trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, Hội Nông dân xã Nông Thượng đã làm tốt công tác củng cố tổ chức Hội; phát triển thêm nhiều hội viên mới đạt và vượt kế hoạch; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đăng ký đình văn hóa, hộ sản xuất kinh doanh giỏi và 100% hộ đạt gia đình văn hóa, nhiều hộ hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tham gia thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới; quản lý và triển khai các nguồn vốn vay hiệu quả, sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích góp phần giúp nông dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chủ động liên kết theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp, các hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân…

Đồng thời tại Hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Công tác vận động xây dựng Quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân kết quả chưa cao; việc triển khai các chương trình, dự án, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, bao tiêu sản phẩm nông sản đầu ra cho nông dân còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò… Cùng với đó thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong thời gian tới để đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

Tại Hội nghị sơ kết lần này Uỷ ban nhân dân xã Nông Thượng đã động viên khen thưởng 02 tập thể, 03 cá nhân, Hội Nông dân xã biểu dương 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nửa đầu nhiệm kỳ./.

Trịnh Thị Thanh Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nông Thượng
Sign In