Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Na Rì tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022

( Cập nhật lúc: 19/04/2022  )
Ngày 19/4/2022, tại xã Dương Sơn, Hội Nông dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

 

 

Tham dự lớp tập huấn có 60 học viên là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội nông dân các xã Dương Sơn, Xuân Dương, Liêm Thuỷ, Đổng Xá, Quang Phong, Côn Minh, Trần Phú.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn tại xã Dương Sơn

         

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện Na Rì đã truyền đạt các nội dung: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; Công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp; Công tác xây dựng tổ chức Hội; Hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể (Chi, tổ hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã) và xây dựng các mô hình, phong trào nông dân (Mô hình Sạch nhà -Tốt ruộng, mô hình Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông).

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ Hội nắm vững nghiệp vụ tổ chức các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở, chủ động nắm bắt yêu cầu công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh toàn diện.

Theo kế hoạch, cuối tháng 4/2022, Hội Nông dân huyện Na Rì tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội nông dân các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn toàn huyện. /.

Nông Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì
Sign In