Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Mới với phong trào xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 09/05/2018  )
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã tích cực triển khai các phong trào của Hội và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là phong trào hội viên nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.


Hiện nay, Hội Nông dân huyện Chợ Mới có tổng số hơn 5 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt tại 164 chi hội. Những năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình dân sinh phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất. Theo đó phong trào hiến đất mở đường đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng tại các chi hội, nhiều hội viên là đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, góp tiền và ngày công lao động để cùng với bà con nhân dân làm đường, xây dựng cổng làng, nhà văn hóa thôn, lò đốt rác thải...tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ, xóm.

Nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện Chợ Mới đã tích cực phát triển kinh tế, tăng thu nhập và giảm nghèo hiệu quả

Đến nay, hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến được hơn 8.597m2 đất các loại; đóng góp được hơn 400 triệu đồng và hơn 15 nghìn ngày công lao động; tu sửa được 271km đường giao thông liên thôn, 235km kênh mương. Các cấp Hội đã xây dựng được 83 mô hình "sạch nhà tốt ruộng".

Cùng với đóng góp công sức xây dựng các công trình dân sinh, hội viên nông dân còn tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt như trồng cây ăn quả cam quýt, thanh long ruột đỏ, nhãn chín muộn, trồng rừng, trồng chè, trồng nấm, trồng hoa, chăn nuôi lợn, trâu bò sinh sản, nuôi dê...đem lại thu hập cao cho gia đình hội viên. Đến nay toàn huyện có 920 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Các cấp Hội Nông dân còn tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phối hợp hướng dẫn hội viên nông dân tham gia thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, thay đổi hình thức sản xuất. Nhiều hội viên đã tham gia thành lập tổ hợp tác sản xuất chè, trồng rau an toàn, chăn nuôi dê cỏ, nuôi trâu, bò sinh sản, tổ nuôi rắn hổ, tổ nuôi chim bồ câu...và tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp. Qua đó nhiều hội viên đã có việc làm, tăng thu nhập, số hộ hội viên nghèo giảm theo từng năm.


Hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia làm đường bê tông liên thôn

Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân còn đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nghiêm túc các quy định, hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ phố. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được phát triển rộng khắp tại các thôn, bản. Hiện nay toàn huyện đã xây dựng được 36 Câu lạc bộ Nông dân với dân số và phát triển; xây dựng được 03 chi hội phòng chống lao, phát hiện lao sớm.

Từ phong trào hội viên nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảm đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Đời sống của hội viên nông dân ngày được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới cho biết: Giai đoạn từ nay đến năm 2020 huyện Chợ Mới phấn đấu xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền các cấp Hội thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng bộ mặt nông thôn khang trang và văn minh. Trong đó các cấp Hội Nông dân sẽ tiếp tục tham gia vào việc thực hiện có hiệu quả các tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm góp phần vào hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương./.Hà Thanh
Nguồn: Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In