Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Đồn tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội nông dân cơ sởnhiệm kỳ 2023-2028

( Cập nhật lúc: 07/03/2023  )
Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028 là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần động viên cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.Đến thời điểm này, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Hội nông dân cơ sở ở huyện Chợ Đồn đang được tiến hành khẩn trương, theo đúng Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ Hội ông dân Việt Nam.

 

Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỷ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp nông dân Việt Nam, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ qua; bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội đề ra.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân cấp trên về công tác tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đã chủ động tham mưu trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 05 -TT/HU ngày 11 tháng 11 năm 2022 về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Chợ Đồn lần th XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và các hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội để triển khai đến 100% các cơ sở Hội trực thuộc. Theo đó ngày 16/11/2022 Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 118 -KH/HNDH về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chợ Đồn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn số 22-HD/HNDH, ngày 22/11/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 -2028; Hướng dẫn số 23 - HD/HNDH ngày 04 tháng 01 năm 2023 về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

Đ/c Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng quà chúc mừng thành công Đại hộiHội Nông dân xã Yên Thịnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 -2028

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Yên Thịnh là đơn vị được Hội Nông dân huyện Chợ Đồn chọn làm điểm đại hội cấp cơ sở diễn ra vào ngày 15/01/2023, đã nhận sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác chuẩn bị Đại hội; sự chuẩn bị chu đáo, bài bản các nội dung từ công tác tuyên truyền, khánh tiết, đến văn kiện, nhân sự Đại hội cũng như sự phấn khởi, hưởng ứng của cán bộ, hội viên nông dân toàn xã đã tạo nên sự thành công của Đại hội. Cùng với đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã mời Chủ tịch Hội Nông dân của 19 xã, thị trấn trên địa bàn tới dự theo dõi, học tập quá trình diễn ra Đại hội tại Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho tổ chức đại hội các cơ sở còn lại.

Phấn khởi chia sẻ sau thành công của Đại hội điểm, bà Hà Thị Biến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thịnh cho biết: “Trong quá trình tổ chức Đại hội, Hội Nông dân xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban Thường vụ Hội nông dân huyện và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết tạo nên thành công, đưa Đại hội trở thành ngày hội, tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trong xã”.

Ngay sau Đại hội điểm tại xã Yên Thịnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, nêu những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và lưu ý một số vấn đề quan trọng trong công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Theo kế hoạch, Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ hoàn thành trong quý I và Đại hội Hội Nông dân huyện sẽ được tổ chức vào quý II năm 2023, do vậy thời điểm này các cơ sở Hội trên địa bàn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ theo kế hoạch đ ra.

Chị Đỗ Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bằng Lũng cho biết: “Để tổ chức Đại hội thành công, Hội Nông dân thị trấn Bằng Lũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi tiết, cụ thể. Hơn 500 hội viên của 25 Chi hội toàn thị trấn đã được quán triệt tinh thần tổ chức Đại hội, phương hướng, mục tiêu hoạt động của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ, thống nhất về tư tưởng, hành động. Theo dự kiến, Đại hội Hội Nông dân thị trấn Bằng Lũng, nhiệm kỳ 2023 -2028 sẽ được tổ chức vào ngày 14/3/2023.Vì vậy thời điểm này chúng tôi đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tính trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm”.

 

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bản Thi khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

 

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở là bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, do vậy Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội cần đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự, thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; chú trọng cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân, từ cơ sở; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao đổi về công tác tổ chức Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 trên địa bàn, đồng chí Lâm Hoàng Huy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn cho biết: “Đến thời điểm hiện tại nhìn chung các đơn vị đã chuẩn bị tốt các nội dung, công tác hậu cần chu đáo để chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Điều đáng ghi nhận là các đơn vị đã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên, nêu bật những kết quả đạt được của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới ”.

Cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua như “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” thu hút đông đảo hội viên tham gia, lập thành tích chào mừng Đại hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, đảm bảo Đại hội Hội Nông dân các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở, Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Đồn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chợ Đồn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Từ đó góp phần tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, góp phần xây dựng huyện Chợ Đồn đạt huyện nông thôn mới trong thời gian tới…/.

 

Nông Thị Thiềm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn
Sign In