Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Đồn kiểm tra nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tại các cơ sở Hội

( Cập nhật lúc: 07/04/2021  )
Trong quý I năm 2021, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra việc thực hiện ủy thác cho vay vốn tại các xã, thị trấn trong huyện được 16 cuộc.


 

Đoàn kiểm tra hướng dẫn việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, chứng từ cho các thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV

 

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, thăm nắm một số nội dung như: Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn và các hộ sử dụng vốn vay; công tác phối hợp với NHCSXH thực hiện các hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Hội cơ sở. Đồng thời hướng dẫn Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn cách ghi chép, lưu giữ sổ sách, chứng từ theo đúng quy định.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã phối hợp thường xuyên và thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay đến các hộ vay, công tác kiểm tra sau 30 ngày giải ngân; các hộ vay đã sử dụng đồng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình; việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, chứng từ và các tài liệu liên quan tại Tổ TK&VV và của Hội đi vào nền nếp và thực hiện đúng theo quy định./.

Nông Thiềm - Hội Nông dân huyện Chợ Đồn
Sign In