Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Bạch Thông kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại xã cơ sở

( Cập nhật lúc: 08/04/2021  )
Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Hội Nông dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại xã Đôn Phong.


Tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí Lê Hoàng Dưỡng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát; Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Nguyễn Văn Lưu - Chủ tịch Hội Nông dân cùng 10 Chi hội trưởng nông dân xã Đôn Phong.

 

 

Đ/c Lê Hoàng Dưỡng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bạch Thông, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát trao đổi về

công tác tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua, cách ghi chép sổ sách công tác Hội, tài chính Hội

 

Tại buổi làm việc, Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung gồm: Kiểm tra các chỉ tiêu thi đua năm 2021, sổ sách công tác Hội, tài chính Hội, kết quả thực hiện các hoạt động do Hội cấp trên giao và một số nội dung liên quan.

Xã Đôn Phong hiện có 10 Chi hội nông dân/10 thôn bản với hơn 400 hộ hội viên nông dân/594 hộ sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình chung của dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,tuy nhiênBan Thường vụ Hội Nông dân xã Đôn Phong đã cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, đạt 19/19 chỉ tiêu huyện Hội giao.

Đầu năm có 63 hộ/ 400 hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, Hội phối hợp với Công ty Vật tư cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân hơn 41 tấn các loại cho bà con hội viên trồng cây màu, cây ăn quả... Tổ chức kiểm tra kịp thời dự án trồng chăm sóc cây mơ vàng với diện tích trồng gần 16 ha với 71 hộ tham gia. Hiện cây sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống trên 98%.

Nguồn quỹ hội, hội viên vay phát triển sản xuất gần 23 triệu đồng, 12 hộ hội viên vay Quỹ hỗ trợ nông dân 700 triệu đồng để trồng quýt, 140 hộ hội viên vay qua nguồn ủy thác Ngân hàng Chính sách và xã hội trên 4 tỷ đồng. Tổng tiền gửi tiết kiệm đến nay trên 167 triệu đồng, không có nợ quá hạn.  

Hội Nông dân xã xây dựng các kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các hoạt động do Hội cấp trên giao. Công tác cập nhật sổ sách, lưu trữ công văn đầy đủ. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính Hội, việc thu, chi phí Quỹ Hỗ trợ nông dân và phí ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội có chứng từ đầy đủ đúng theo chỉ đạo và hướng dẫn của Hội cấp trên. Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, hội viên được Hội triển khai kịp thời.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hoàng Dưỡng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đã biểu dương và đánh giá cao các hoạt động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân xã Đôn Phong. Đồng thời đề nghị ttrong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội, làm tốt công tác quản lý các nguồn vốn vay; Tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các, nhiệm kỳ 2021-2026 tới tất cả cán bộ, hội viên nông dân; Chú trọng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh việc duy trì và xây dựng thành lập mới các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ hợp tác, hợp tác xã, chi tổ hội nghề nghiệp.../.


Dương Văn Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In