Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

( Cập nhật lúc: 18/01/2021  )
Ngày 15/01/2020, Hội Nông dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành đoàn thể và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã bám sát các Nghị quyết của Hội cấp trên, sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ của Hội. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các cơ sở Hội, Chi hội đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương; Công tác phát triển hội viên luôn được chú trọng., trong năm kết nạp mới 108 hội viên đạt 102% chỉ tiêu giao, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện hiện nay có 8.902 người, chiếm 86,7 % tổng số hộ nông nghiệp; Thực hiện có hiệu quả các hoạt động, dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân như: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng N­­­­­N&PTNT và Ngân hàng Liên Việt quản lý và triển khai cho hơn 2 nghìn hộ hội viên nông dân vay để phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 114 tỷ đồng; Quản lý hơn 2 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; Phối hợp tuyên truyền vận động thành lập được 06 Hợp tác xã; Phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật được 165 lớp/8.560 lượt hội viên tham dự; Thành lập mới được 02 chi tổ hội nghề nghiệp đó là Tổ hội nuôi lươn xã Yến Dương/19 thành viên và Tổ hội liên kết sản xuất, chế biến Miến dong xã Yến dương/20 thành viên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục diễn ra sôi nổi trong hội viên nông dân Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thu hút hơn 2.679 hộ đăng ký, kết quả bình xét có 145 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, với nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, đời sống của hội viên nông dân được cải thiện. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong huyện tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, trong năm bình xét có 7.632 hộ hội viên đạt gia đình văn hóa đạt 106 % chỉ tiêu giao; Vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp hơn 600 công lao động, 15 triệu đồng, 6 tấn xi măng để sửa chữa, nạo vét kênh mương với chiều dài 8,5 km.

 

 

Đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2020

 

Năm 2021, Hội Nông dân huyện Ba Bể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết; Tiếp tục thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Vận động nông dân tích cực thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu chuyển giao khoa học kỹ thuật của hội viên, nông dân, quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã duy trì và hoạt động có hiệu quả; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý vốn vay Ngân hàng./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In