Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Ba Bể tích cực triển khai thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 23/04/2018  )
Phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong xây dựng phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới. Trong những năm gần đây, các cấp Hội Nông dânhuyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


 

Hội viên nông dân xã Cao Thượng góp công tu sửa đường vào thôn Ngạm Khét

Xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng NTM, các cấp Hội chủ động phối hợp ngành chức năng triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân về vốn, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp... Trong năm 2017, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể đã phối hợp cung ứng 50 tấn phân bón trả chậm; tổ chức trên 100 lớp tập huấn KHKT với các ngành trồng trọt, chăn nuôi thú y, hỗ trợ cho hơn 2.000 lượt hội viên nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số vốn trên 80 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Thông qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hằng năm Hội tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thi đua phát triển kinh tế hộ; hướng dẫn nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất và từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động hội viên nông dân liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh để nâng cao giá trị thu nhập và làm giàu chính đáng, nhờ đó mà huyện Ba Bể đã hình thành được các vùng chuyên canh tập trung gắn với chế biến, bao tiêu sản phẩm, như: vùng cây ăn quả hồng không hạt, mận sớm, vùng trồng bí xanh thơm, dong riềng...

 

Vườn mận sớm của gia đình anh Dương Văn Quỳnh hội viên nông dân Chi hội thôn Bản Váng 2, xã Địa Linh

Cùng với đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, hưởng ứng phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới” các cấp Hội Nông dân huyện đã tích cực vận động hội viên nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn... Bình quân mỗi năm bình xét có trên 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức từ 80 - 90 lớp tập huấn, truyền thông bảo vệ môi trường cho hơn 3.000 lượt hội viên nông dân, tổ chức và vận động hội viên nông dân tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và tham gia các hội thi do tỉnh, địa phương và các cấp Hội tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên nông dân.

Năm 2017, các cơ sở Hội đã vận động hội viên hiến 18.753 m2 đất, đóng góp trên 9.000 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới 45 km đường liên thôn, xây dựng được 68 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng’’ với gần 2.000 hội viên tham gia, phối hợp xây dựng và duy trì 509 lò đốt rác thải sinh hoạt tập trung và đóng góp hàng trăm triệu đồng tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới là Hội Nông dân xã Hà Hiệu, xã Quảng Khê, xã Cao Trĩ, xã Chu Hương. Đến hết năm 2017, huyện Ba Bể có 01 xã được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận xã NTM, 01 xã phấn đấu đạt các tiêu chí NTM trong năm 2018, những xã còn lại đều đạt từ 8 tiêu chí trở lên. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đồng chí Lý Văn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể cho biết: “Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Ba Bể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân; kịp thời đánh giá sơ, tổng kết, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào, góp phần cùng các cấp, các ngành nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In