Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân Hà Hiệu đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

( Cập nhật lúc: 08/04/2020  )
Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần cổ vũ động viên tinh thần, nghị lực vượt khó của hội viên nông dân vươn lên làm giàu chính đáng.

 

 

Mô hình chăn nuôi gia cầm của hộ hội viên nông dân Trần Đắc Thắng, thôn Nà Vài

 

Hiện nay, xã Hà Hiệu có 492 hộ hội viên nông dân, chiếm 73% so với số hộ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững " đã được Hội Nông dân xã đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện.

Ông Hoàng Văn Công - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Hiệu cho biết: Để đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, Hội Nông dân xã đề ra mục tiêu: Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hình thành các mô hình liên kết sản xuất, các tổ hợp tác, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt của nông dân nhằm trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong phong trào thi đua giúp nhau làm giàu, không ngừng đẩy mạnh các phong trào trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”.

Bên cạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những cây, con giống có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hội còn đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND), làm tốt công tác vận động các tổ chức, hội viên xây dựng QHTND đạt chỉ tiêu trên giao; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho cho hội viên vay vốn hỗ trợ sản xuất, hiện nay Hội quản lý trên 5 tỷ đồng với 152 hộ vay. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn mở các lớp tập huấn về phân bón, chăn nuôi, trồng trọt, với hàng trăm hội viên tham gia.Cùng với đó, phong trào còn là bước tạo đà, là hiệu ứng tích cực cho các chương trình khác cùng phát triển, điển hình như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân xã đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp ngày công lao động, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn...

Với những việc làm thiết thực, phong trào đã thu hút và khích lệ hàng trăm hộ hội viên nông dân hưởng ứng, tham gia. Bình quân hằng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp đều tăng, năm sau cao hơn năm trước (năm 2019 có 114 hộ đăng ký hộ SXKDG, đến năm 2020 đã có 147 hộ hội viên nông dân đăng ký). Đến nay, toàn xã đã 114 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.Điển hình như: Hộ hội viên Long Thị Thắm thôn Nà Vài, hộ hội viên Nguyễn Công Thành thôn Nà Ma, Hoàng Văn Dương thôn Bản Mới với mô hình chăn nuôi gà, kết hợp mô hình VAC, hiện nay mô hình chăn nuôi của các hộ gia đình ngày càng phát triển và cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó còn có rất nhiều mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập cao tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương điển hình như mô hình của ông Lý Văn Lược, ông Lường Ma Thế Trọng ở thôn Cốc Lùng mở xưởng đóng đồ mộc, xưởng chế biến gỗ bóc, cho thu nhập trên 400 đến600 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho từ 05 đến 10 lao động trong thôn. 

Có thể nói, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã có sức lan toả rộng lớn và thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân tham gia. Phong trào đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In