Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ V, giai đoạn 2019-2021

( Cập nhật lúc: 05/10/2021  )
Đầu tháng 10/2021, Hội Nông dân các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKD) lần thứ V, giai đoạn 2019 - 2021.


Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và hơn 100 đại biểu đại diện cho các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn.

 

 

Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Chợ Đồn lần thứ V, giai đoạn 2019-2021

 

* Giai đoạn 2019 - 2021, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Toàn huyện đã có 1.244 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, cấp tỉnh 27 hộ, cấp huyện 188 hộ, cấp xã 1.029 hộ. Các hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi chủ yếu thu nhập từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây ăn quả (cam, quýt, hồng không hạt), nuôi ong lấy mật, kinh doanh, dịch vụ...Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, 20 cơ sở Hội đã nhận ủy thác cho trên 2.250 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng Bưu điện Liên Việt, với tổng dư nợ trên 94 tỷ đồng để đầu tư phát triển các mô hình trang trại, gia trại, sản xuất gắn với kinh doanh dịch vụ. Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 13.000 lượt hội viên tham gia. Phong trào đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân trên địa bàn toàn huyện đã đóng góp gần 16.000 ngày công lao động, trên 3,2 tỷ đồng, hiến hơn 35.000mđất để làm đường giao thông nông thôn, nhà họp thôn...

* Từ năm 2019 đến nay, huyện Pác Nặm có 3.207 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi, qua bình xét có 1.486 lượt nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, trong đó có 51 hộ đạt cấp tỉnh, 291 hộ đạt cấp huyện và 1.144 hộ đạt cấp cơ sở. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Bằng các hình thức giúp đỡ về vay vốn không tính lãi, giúp về giống cây trồng, con giống, công lao động và kinh nghiệm sản xuất cho hàng chục lượt hộ hội viên, nông dân, nhiều hộ được UBND các cấp, Hội Nông dân các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. Hằng năm các hộ SXKD giỏi đã và đang tạo việc làm cho khoảng 80 lao động nông thôn trên địa bàn huyện, trong đó 35 lao động có việc làm thường xuyên, 45 lao động có việc làm theo mùa vụ. Phong trào đã mang lại hiệu quả cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của huyện, tỷ lệ hộ nghèo (năm 2019) giảm từ 44,82% (chuẩn nghèo đa chiều) xuống còn 35,15% (năm 2020).

 

 

Đồng chí Vũ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngân Sơn trao Giấy khen cho các cá nhân

có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2019-2021

 

* Trong 2 năm 2019-2021, Hội Nông dân huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai sâu rộng, thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trong cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tổ chức tốt các chương trình phối hợp khai thác và quản lý các nguồn vốn vay hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 12 nghìn lượt người, dạy nghề ngắn hạn cho 650 hội viên nông dân. Giai đoạn 2019 - 2021 có 3.088 hộ đăng ký danh hiệu SXKD giỏi các cấp, bình xét có 505 hộ đạt, trong đó có 10 lượt hộ đạt cấp tỉnh, 74 lượt hộ cấp huyện, 421 lượt hộ cấp cơ sở. Phong trào đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu sản xuất lâm nông nghiệp; phát huy thế mạnh của mỗi vùng; sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hoá, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng và có hiệu quả kinh tế cao như: thuốc lá, cốm và gạo nếp Khẩu nua lếch, mô hình trồng cây hạt dẻ tại xã Đức Vân, thị trấn Nà Phặc; mô hình trồng cây ăn quả cây lê, đào tại xã Vân Tùng, thị trấn Nà Phặc; mô hình cam, quýt xã Thượng Ân,…

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2021 - 2024 các cấp Hội tiếp tục phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện; Gắn phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" với việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân; Phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, các đề án sản xuất. Phấn đấu hằng năm 100% cơ sở Hội có 30% hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 50% trở lên hộ đăng ký đạt hộ SXKD giỏi các cấp.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân các huyện đã trao Giấy khen cho 134 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2019 - 2021./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In