Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai mô hình trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/08/2021  )
Trung tuần tháng 8/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện mô hình trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Tham dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí Thường trực, Trưởng, phó các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Hợp tác xã Kiên Anh; Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính Hội Nông dân tỉnh.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính Hội Nông dân tỉnh

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được xem tóm tắt video về phát triển cây ngô sinh khối và cây gai xanh của Hợp tác xã Kiên Anh. Đại diện Hợp tác xã (HTX) Kiên Anh đã giới thiệu về Hợp tác xã; việc phát triển cây ngô sinh khối và cây gai xanh; định hướng phát triển cây ngô sinh khối và cây gai xanh; định ước kinh tế cụ thể đối với từng loại cây; giới thiệu cơ chế, hình thức thu mua sản phẩm của HTX; Hội Nông dân tỉnh giới thiệu cách thức phối hợp, cơ chế triển khai trong hệ thống Hội.

Tại Hội nghị các đại biểu tại các điểm cầu đã tiến hành thảo luận một số nội dung: Diện tích trồng, thời vụ trồng, việc tiêu thụ sản phẩm, phương thức thu mua… Đại diện Hội Nông dân tỉnh và HTX Kiên Anh tiếp thu và giải đáp các ý kiến thảo luận của các điểm cầu.

Kết luận Hội nghị đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã thông tin định hướng những hoạt động triển khai phát triển cây ngô sinh khối và cây ngô gai xanh trên địa bàn tỉnh, lợi ích, lợi nhuận của cây ngô sinh khối, cây gai xanh; đồng thời đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền Hội Nông dân các xã, thị trấn và hội viên nông dân thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh nhằm góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống.../.


Dương Văn Quang - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In