Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến quán triệt Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

( Cập nhật lúc: 11/05/2022  )
Ngày 10/5/2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên nông dân. Chương trình được kết nối đến 63 điểm cầu Hội Nông dân cả nước.


Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI, cùng 63 điểm cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Ngô Thị Năm Ngọc - Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên; các đồng chí Trưởng, Phó Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, Phòng Bảo hiểm con người Chi nhánh Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên.

 

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

 

Chương trình hợp tác được hai bên ký kết thực hiện trong 5 năm với nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các bên, nội dung hợp tác nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên nông dân, góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội; nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội Nông dân, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI.

Hai bên cam kết thỏa thuận đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của các bên, các sản phẩm bảo hiểm, chính sách ưu đãi cung cấp, giới thiệu tới các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân luôn chất lượng, uy tín, phù hợp và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của hội viên nông dân.

Sau Hội nghị quán triệt, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên sẽ triển khai ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác đến các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In