Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành giai đoạn 2016 - 2020, ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

( Cập nhật lúc: 17/06/2021  )
Sáng ngày 17/6/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.


Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Thường trực, đại diện các phòng, ban Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Trong 5 năm qua, các đơn vị đã bám sát Quy chế phối hợp đã ký kết, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Tổ chức các hội nghị truyền thông, quán triệt, đối thoại, lồng ghép trong các đợt tiếp xúc cử tri, các đợt sinh hoạt của cơ sở, sinh hoạt câu lạc bộ; cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hơn 500 lượt cán bộ Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp, đồng thời hướng dẫn xây dựng được 31 Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và có 31 cán bộ Hội cơ sở làm nhân viên Đại lý thu, phát triển được 449 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 200 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong Quy chế phối hợp liên ngành giai đoạn 2016 - 2020 còn có một số nội dung phối hợp thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ người lao động và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp; thực hiện các chỉ tiêu hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình chưa đạt hiệu quả; hoạt động của các Đại lý thu không đồng đều và việc sơ kết, tổng kết hằng năm chưa kịp thời.

 


Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

 

Tại hội nghị, các đại diểu đã thảo luận, thống nhất thông qua các nội dung thực hiện và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hằng năm các bên thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với những nội dung cụ thể, thống nhất giải pháp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm đạt các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phản ánh nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những vấn đề bức xúc trong nhân dân liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm để ngành BHXH kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm tại các đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, xem xét, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục giới thiệu cán bộ, hội viên có uy tín, am hiểu về chính sách BHXH, BHYT tham gia đại lý bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gia đình. Bảo hiểm xã hội thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu hoặc hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp tuyên tuyền, triển khai thực hiện các chính sách về bảo hiểm. Các bên thường xuyên phối hợp trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện, cùng tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các nội dung đã đề ra…

 

 

Đồng chí Lò Thị Hoán - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn biểu dương và thưởng cho 4 tập thể

đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phối hợp giai đoạn 2016 - 2020

 

Dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã biểu dương và thưởng cho 04 thể (Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh) có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In