Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

( Cập nhật lúc: 22/07/2022  )
Trong hơn 1 ngày từ 21-22/7/2022, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực,

hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

 

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối tới hơn 1.600 điểm cầu (nhiều nơi kết nối đến điểm cầu cấp cơ sở) với sự tham dự của khoảng 1.089.175 cán bộ, đảng viên trong cả nước.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên, cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn thành phố; Trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Tại điểm cầu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tham dự có các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tại tỉnh Bắc Kạn, ngoài các điểm cầu cấp tỉnh, Hội nghị còn được trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp huyện, thành phố và 157 điểm cầu cấp cơ sở với hơn 9.800 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh theo dõi, học tập.

 

 

Toàn cảnh điểm cầu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

 

Hội nghị diễn ra trong hơn 1 ngày, quán triệt với 4 chuyên đề về 4 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, cụ thể:

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do đồng chí Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày.

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" do đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày.

Trên cơ sở được quán triệt tại Hội nghị, định hướng cấp ủy các cấp, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra…/.

 

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In