Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 3

( Cập nhật lúc: 29/06/2020  )
Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII), sáng ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 đối với các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 3 gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 3; các đồng chí Thường trực và đại diện các ban, đơn vị liên quan của Trung ương Hội; phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay; Tạp chí Nông thôn mới; Website Trung ương Hội; các đồng chí Thường trực và đại diện các ban, đơn vị liên quan của 11 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 3. Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 3 chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có sự tham dự của đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, các Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban, Văn Phòng và các đơn vị liên quan.

 

 

Hội nghị trực tuyến điểm cầu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Phạm Tiến Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 3 đề nghị các tỉnh, thành Hội tập trung phân tích, thảo luận về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đánh giá kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020; Tình hình công tác Hội và phong trào nông dân trong bối cảnh dịch Covid-19; Việc thực hiện Quy định 212 của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy Hội Nông dân các tỉnh, thành; Tình hình thực hiện Chỉ thị 01 của Trung ương Hội NDVN về biểu dương nông dân điển hình tiên tiến, Hội nghị sản xuất, kinh doanh giỏi; Phương hướng, nhiệm vụ chính, kiến nghị đề xuất của Hội Nông dân các tỉnh, thành;  Tổng kết việc triển khai thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673; 20 năm thực hiện Chỉ thị 59.

 

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công tác Hội

và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn (Hình ảnh ở giữa)

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả về công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tình hình triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội trong 6 tháng đầu năm 2020; Tình hình an sinh xã hội, đời sống nông dân sau dịch Covid-19; Phản ánh tình hình khó khăn, bức xúc của nông dân; Những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Hội nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 3 đã tiến hành thảo luận, phát biểu đóng góp ý kiến về kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2020, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong hoạt động 6 tháng đầu năm, nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp để tổ chức các hoạt động Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng cuối năm 2020 được tốt hơn. Trong đó, các ý kiến chủ yếu tập trung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân, hưởng ứng và tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên mới. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương; tích cực tham gia mô hình kinh tế hợp tác xã. Tổ chức thăm nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân; vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội. Xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm; tham gia đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 3 biểu dương kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2020 của các tỉnh, thành Hội thuộc Cụm thi đua số 3, đồng thời giải đáp và ghi nhận một số kiến nghị của các tỉnh, thành Hội. Từ nay đến cuối năm 2020, Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam đề nghị các tỉnh, thành Hội thuộc Cụm thi đua số 3 tiếp tục thăm nắm sát với tình hình thực tế của địa phương về khó khăn, thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, đời sống hội viên, nông dân và hoạt động Hội, phong trào nông dân; Hỗ trợ nông dân phục hồi sản xuất; Tiếp tục thực hiện 3 Nghị quyết của Hội; Tập trung xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp; Nâng cao chất lượng hội viên.../.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In