Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh Chương trình FFF II

( Cập nhật lúc: 02/03/2023  )
Sáng ngày 01/03/2023, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại FFF II - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh triển khai Chương trình FFF II năm 2023.


Dự hội nghị có bà Vũ Lê Y Voan - Cố vấn cấp cao Chương trình FFF II; lãnh đạo UBND tỉnh,Ban Quản lý Chương trình FFF II tỉnh Bắc Kạn, các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn, Na Rỳ, Ba Bể, Chợ Mới cùng các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tham gia thực hiện Chương trình FFF giai đoạn II.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Chương trình FFF II năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn và một số khó khăn của các Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX), nông dân sống dựa vào rừng ở Bắc Kạn hiện nay. Thông qua kế hoạch hoạt động thực hiện Chương trình FFF II năm 2023.

Năm 2022, Chương trình FFF II nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành liên quan. Các thành viên THT, HTX nhiệt tình tham gia hoạt động do Ban Quản lý Chương trình Trung ương và cấp tỉnh tổ chức. Các mô hình hỗ trợ bước đầu góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất hữu cơ, liên kết sản xuất, gia tăng giá trị dưới tán rừng. Khả năng xây dựng, phát triển sản phẩm của các HTX ngày càng được nâng lên.

Hội nghị tập trung thảo luận về chính sách phát triển rừng và trang trại, giảm nghèo bền vững; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các thành viên THT, HTX; xây dựng sự liên kết hợp tác của THT, HTX trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các bên liên quan. Bàn các giải pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ; hoạt động phát triển rừng gỗ lớn, nông lâm kết hợp, đa dạng thu nhập từ rừng và các sản phẩm dưới cảnh quan rừng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các THT, HTX. Các đề xuất, kiến nghị của các HTX, THT đã được các sở, ngành liên quan cấp tỉnh, huyện trả lời theo thẩm quyền, một số kiến nghị vượt quá thẩm quyền đã được tiếp thu để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các THT, HTX. Các đại biểu đánh giá cao mục tiêu, tầm quan trọng mà dự án hướng đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu và mô hình nông nghiệp thông minh. Qua đó đã nâng cao năng lực, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu của THT, HTX.

Hội nghị đã thống nhất Chương trình hoạt động FFF II năm 2023 với các nội dung: Tiếp tục tăng cường khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính của các THT, HTX thông qua chuỗi giá trị gắn với cung cấp dịch vụ cho các thành viên; Đẩy mạnh liên kết giữa các THT, HTX với các bên liên quan, nhất là với doanh nghiệp theo chuỗi sản phẩm nông, lâm nghiệp; Giảm thiểu, thích ứng, chống chịu đối với biến đổi khí hậu được cải thiện thông qua việc tham gia trực tiếp của các THT, HTX; nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ của Hội Nông dân về xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, cung ứng vật tư đầu vào, tiếp cận tín dụng, marketing sản phẩm. tiếp tục duy trì hoạt động nhóm nòng cốt cộng đồng ở cấp xã; Tiếp tục hỗ trợ THT, HTX trong sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại; rà soát nhu cầu, hỗ trợ thành lập mới THT, HTX. Hỗ trợ xây dựng, duy trì các mô hình rừng, trang trại, mở rộng diện tích mô hình sản xuất hữu cơ. Hỗ trợ Liên hiệp HTX Rừng và trang trại (Ba Bể), HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn (Chợ Mới) triển khai hiệu quả dự án nhỏ…/.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In