Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân

( Cập nhật lúc: 16/04/2018  )
Thực hiện Thông báo số 624-TB/TU ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, về việc "phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2018 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh" trong đó có hoạt động Thường trực Tỉnh ủy giao Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giúp đỡ ít nhất 8 cán bộ Hội cơ sở được đánh giá chất lượng, năng lực hoạt động còn yếu hoặc trung bình trở thành cán bộ năng động, có nhiều hoạt động tiêu biểu trong năm 2018.

 

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là cách thức, phương pháp, kỹ năng triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đối với cán bộ Hội cấp xã, trở thành cán bộ năng động, có nhiều hoạt động tiêu biểu cho cán bộ, hội viên học tập làm theo.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh theo dõi, phụ trách công tác Hội và phong trào nông dân tại các huyện, thành phố, đặc biệt là các cơ sở Hội trong năm 2017 được đánh giá có kết quả hoạt động thấp nhất của huyện, thành phố.

 

Đồng chí Đỗ Đình Thủy - Phó Ban Kinh tế HND tỉnh thăm nắm tình hình hoạt động Hội tại xã Vũ Loan, huyện Na Rì

Trong tháng 3 năm 2018, các đồng chí được phân công giúp đỡ các đơn vị đã chủ động phối hợp với Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân cơ sở báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát và đánh giá tình hình thực tế của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch, giải pháp giúp đỡ phù hợp.

Theo kế hoạch trong tháng 4 năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở được giúp đỡ với nội dung như: Phương pháp, kỹ năng trong việc tổ chức triển khai công tác Hội và phòng trào nông dân; cách thức tham mưu với cấp ủy; phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In