Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân 600 triệu đồng thực hiện dự án “Trồng và chăm sóc rừng Hồi”

( Cập nhật lúc: 15/09/2022  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân và thành lập Tổ hội nghề nghiệp tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới thực hiện dự án “Trồng và chăm sóc rừng Hồi”.


Tổng nguồn vốn giải ngân 600 triệu đồng cho 12 hộ hội viên nông dân là thành viên Tổ hội nghề nghiệp mua cây giống và phân bón để trồng và chăm sóc rừng Hồi. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập từ việc phát triển sản phẩm Hồi sẵn có tại địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

 

 

Ban quản lý Tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc rừng Hồi” xã Yên Cư

 

Dự án “Trồng và chăm sóc rừng Hồi” tiến hành trong thời gian 3 năm sẽ tăng diện tích và sản lượng, đồng thời sẽ đầu tư phát triển nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích (ha). Dự kiến sau 3 năm thực hiện dự án, sản lượng Hồi thu được sẽ tăng từ 4 tấn/ha hiện nay lên 5,5 tấn/ha, sau khi trừ chi phí công lao động, phân bón, mỗi ha Hồi sẽ có thu nhập tăng thêm 40 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, với mục tiêu từ dự án sẽ ngày càng thu hút các hộ nông dân tham gia vào tổ chức Hội, phát triển hội viên mới trong những năm tới./.

Hoàng Văn Thế - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In