Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng hành cùng nông dân xây dựng quê hương

( Cập nhật lúc: 19/10/2022  )
Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng lãnh đạo, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bắc Kạn luôn phát huy vai trò, vị thế, sát cánh, đồng hành cùng hội viên nông dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


Thúc đẩy công tác giảm nghèo

Toàn tỉnh hiện có trên 50.100 hội viên nông dân (chiếm 82% hộ sản xuất nông, lâm nghiệp). Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp tập trung hỗ trợ hội viên xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả thông qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; vận động hội viên, nông dân tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với 3 ngân hàng (dư nợ khoảng 1.000 tỷ đồng) đã giải quyết được phần nào nhu cầu về vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Nhiều hộ hội viên năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, bao bì, chủ động liên kết tiêu thụ hàng hóa.

 

 

Đoàn công tác của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình kinh tế của hội viên tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

 

Các phong trào thi đua, chương trình, dự án triển khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tập thể. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong tổ chức Hội, cộng đồng dân cư, nâng cao thu nhập của người dân và góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Thông qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên nông dân đã và đang thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên toàn tỉnh đóng góp được gần 1,2 tỷ đồng, hiến được trên 40.000mđất, trên 12.900 công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện sự phân công của Tỉnh ủy giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã giúp đỡ xã Nông Hạ (Chợ Mới) thực hiện các tiêu chí về Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị. Cụ thể như: Hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển sản xuất; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân liên kết với Công ty TNHH Việt Nam MISAKI trồng và tiêu thụ 3ha cây dưa chuột, 2,5ha cây kiệu; vận động cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân ủng hộ 5 triệu đồng giúp xã đầu tư xây dựng nông thôn mới; xây dựng và duy trì 01 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông với 42 hội viên tham gia; xây dựng và duy trì tốt 3 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” tại các thôn…

Hỗ trợ ứng dụng chuyển đổi số

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của tỉnh, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động, hội viên nông dân ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông lâm nghiệp và hoạt động của Hội. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền hội viên sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu, học hỏi khoa học kỹ thuật, thị trường, các mô hình áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số để sản xuất hiệu quả hơn.

 

 

Hội viên nông dân góp sức làm đường trục thôn Nà Khảo, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

 

Thực hiện “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa, giai đoạn 2021 - 2025”, Hội phối hợp với Bưu điện rà soát thông tin của hội viên nông dân, đặc biệt là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; rà soát, đưa thông tin các sản phẩm OCOP để quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có gần 19.000 tài khoản tham gia, 195 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart. Hội cũng hướng dẫn hội viên xây dựng tài khoản để mua, bán hàng qua mạng nhằm đưa sản phẩm của địa phương đến tay người tiêu dùng thuận lợi và an toàn.

Ông Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cho biết: Thời gian tới, Hội tích cực đề xuất, kiến nghị, xây dựng kế hoạch để cán bộ, hội viên chủ động tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua của Hội trong năm. Đồng thời nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tăng cường nhận thức của cán bộ, hội viên trong thực hiện lộ trình chuyển đổi số của tỉnh./.

Nguồn: Phương Thùy/baobackan.com.vn
Sign In