Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 26/06/2020  )
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, chiều ngày 25 tháng 6 năm 2020 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Văn Tiềm - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-ĐU-TC ngày 01 tháng 3 năm 1997 của Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập chi bộ và đã trải qua 6 kỳ đại hội. Hiện nay Ban Chi uỷ có 3 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên). Đồng chí Bí thư chi bộ là thủ trưởng đơn vị và là Bí thư Đảng đoàn. Toàn chi bộ có 18 đảng viên (100% là đảng viên chính thức), đảng viên là nam có 6 đồng chí, nữ 12 đồng chí, đại học và trên đại học 16 đồng chí, cao cấp và cử nhân lý luận chính trị 11 đồng chí, trung cấp 2 đồng chí.

 

 

Các đại biểu hát quốc ca, quốc tế ca khi chào cờ - điểm mới tại Đại hội chi bộ

 

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định. Quá trình tổ chức đại hội thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Phát huy sức mạnh tổng hợp, sự chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị và phục vụ đại hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động toàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư chi bộ khoá VI thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

 

Xác định việc xây dựng báo cáo chính trị chính là “linh hồn” của Đại hội. Vì vậy, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động đã nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến. Quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội chỉ ra được những kết quả nổi bật; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, đúng thực tế. Dự báo, xác định rõ bối cảnh nhiệm kỳ 2020-2025, những cơ hội và thách thức để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tiễn. Quá trình tổ chức Đại hội dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận. Thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

* Một số kết quả hoạt động của chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chi bộ tiếp tục đẩy mạnh thông qua việc quán triệt, học tập phổ biến tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Tổ chức được 15 buổi học Nghị quyết cho 310 lượt cán bộ, đảng viên sau các buổi học 100% cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch; 5 buổi học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và mỗi chuyên đề 100% cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và làm theo Bác ít nhất từ 3 việc trở lên. Ngoài ra trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ đều tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới. 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội. An ninh trật tự trong cơ quan được đảm bảo, các phong trào tổ chức quần chúng đều được cán bộ, đảng viên tham gia nhiệt tình, chấp hành tốt Nội quy, Quy chế của cơ quan.

Xác định việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy những năm qua chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị làm tốt chức năng tham m­ưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Chi bộ, cơ quan xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đã cụ thể hóa việc thực hiện công tác cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan cụ thể như: Hằng năm cử cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị, tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước... Hiện nay cơ quan đã có 18/20 đồng chí có bằng Đại học; 12 đồng chí có trình độ lý luận chính trị (trong đó: 01 cử nhân, 08 cao cấp, 03 trung cấp); 20 đồng chí đã được tham gia lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên, 7 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và 01 đồng chí tham gia lớp chuyên viên cao cấp; 20 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, 19 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ chi bộ tiếp nhận thêm 02 đảng viên chuyển đến và chuyển đi, nghỉ hưu 06 đảng viên, kết nạp mới được 03 đảng viên mới (đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Tính đến nay tổng số đảng viên là 18 đồng chí.

Các hoạt động, phong trào thi đua được chi bộ quan tâm, coi trọng nhằm phát huy tinh thần tích cực của cán bộ, đảng viên, kịp thời động viên khen thưởng những cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ có 01 đảng viên được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Chi bộ Hội Nông dân tỉnh biểu dương cho 09 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau Đại hội chi bộ khoá VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá và kế hoạch hàng năm, tiến hành kiểm tra được 11 đảng viên với các nội dung: Thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; Việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị; Quy định số 101 ngày 07/6/2012; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2015 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá XII và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao của đảng viên, tập trung vào việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng, nghị quyết của chi bộ, các quy định, quy chế cơ quan. 100% đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra.

Thực hiện giám sát 100% đảng viên trong chi bộ được giám sát thường xuyên, trong đó số đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý sinh hoạt tại chi bộ là 03 đồng chí. Kết quả giám sát cho thấy các đảng viên luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, không có đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm. Đến nay chi bộ không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của cán bộ đảng viên.

Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, không có đảng viên bị thi hành kỷ luật, không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí; thu nộp đảng phí đầy đủ, đúng kỳ, sử dụng, quản lý đúng mục đích.

Tại các hội nghị biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ Hội Nông dân tỉnh có 02 đảng viên được Đảng ủy các cơ quan tỉnh tặng giấy khen.

Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo tôn chỉ mục đích của từng tổ chức, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong chi uỷ phân công chi ủy viên trực tiếp theo dõi các hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn, Ban khuyến học… th­ường xuyên duy trì giữ mối quan hệ giữa Đảng và tổ chức quần chúng. Động viên cán bộ khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức…

* Một số chỉ tiêu chính của chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Hằng năm 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sau học tập đều có bài thu hoạch.

- Phấn đấu hằng năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất từ 01 đảng viên mới trở lên..

- Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, đơn vị luôn đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

- Hằng năm, 100% cán bộ, công chức cơ quan hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Phấn đấu hằng năm, cơ quan Hội Nông dân tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt chuẩn văn hoá.

- Hằng năm 100% các đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

- Phấn đấu 1 tập thể lao động xuất sắc.

 
 

Đồng chí Hà Văn Tiềm - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, với không khí đoàn kết, dân chủ, Đại hội chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã được nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo kiểm điểm Ban Chi uỷ khoá VI chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Các đại biểu tham dự Đại hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tham gia vào các nội dung văn kiện của Đại hội. Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu Ban Chi uỷ khoá VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Lưu Văn Quảng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

 

Ban Chi uỷ chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII ra mắt Đại hội

 

Sau Đại hội sẽ cụ thể hoá Nghị quyết của chi bộ thành kế hoạch và nội dung hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn đề ra./.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In