Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân

( Cập nhật lúc: 27/08/2021  )
Vừa qua, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho hơn 200 học viên là các đồng chí Chi hội trưởng nông dân trên địa bàn huyện.

 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trực tiếp truyền đạt các chuyên đề gồm: Một số nội dung cơ bản về tổ chức Hội Nông dân; hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của Chi hội; Phương pháp tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Chi hội về công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Chi hội kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phong cách của cán bộ Hội, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

 

Nông Thị Thiềm - Hội Nông dân huyện Chợ đồn
Sign In