Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các cấp Hội Nông dân huyện Pác Nặm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023

( Cập nhật lúc: 02/07/2021  )
Ngày 30/6/2021, Hội Nông dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.


Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Nông dân các xã trên địa bàn.

Huyện Pác Nặm có 10 đơn vị hành chính (10 xã), 113 thôn với tổng số 7.335 hộ dân, trong đó tổng số hộ hội viên nông dân là 5.438/ tổng số 6.968 hộ nông nghiệp (chiếm 78%). Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đến nay Hội Nông dân các cấp trong toàn huyện đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra. Hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong nửa nhiệm kỳ đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

 

 

Đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức được hơn 300 buổi cho trên 27 nghìn lượt hội viên nông dân, 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Hội. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội luôn được chú trọng, nửa đầu nhiệm kỳ đã kịp thời kiện toàn, bổ sung 04 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luôn được quan tâm, trong nửa nhiệm kỳ qua đã có 108 lượt cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, chất lượng cán bộ được nâng lên góp phần nâng cao năng lực công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phát triển hội viên mới được các cấp Hội quan tâm thực hiện tốt, đến nay đã kết nạp mới được 308 hội viên nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 5.438 hội viên, đạt 410% mục tiêu Nghị quyết Đại hội IV. Số Hội cơ sở và Chi hội đạt vững mạnh và khá từ 90% trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong nửa nhiệm kỳ các cấp cấp Hội trong huyện đã tổ chức được 25 cuộc kiểm tra, giám sát (trong đó kiểm tra cơ sở Hội được 5 cuộc/10 xã, Chi hội được 20 cuộc). Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng có tác dụng thiết thực động viên gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua, kết quả Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã tặng 24 Bằng khen (trong đó có 03 tập thể và 22 cá nhân cán bộ Hội và hộ sản xuất kinh doanh giỏi), Ủy ban nhân dân huyện, Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 33 tập thể, 136 cá nhân, năm 2018-2019 Hội Nông dân huyện được Trung ương Hội tặng Bằng khen, năm 2020 được Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen và đã hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho 01 cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

 

 

Đồng chí Ma Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Pác Nặm phát biểu khai mạcHội nghị

 

Nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, các cấp Hội trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề, cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, kết quả cung cấp được 27.000 con gà giống cho các Tổ hợp tác và hộ chăn nuôi thực hiện theo chuỗi liên kết; xây dựng và giải ngân 04 dự án thực hiện nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương và của tỉnh với số tiền 2.010 triệu đồng/ 37 hộ vay; phối hợp cung ứng phân bón trả chậm các loại được gần 2 nghìn kg cho hội viên nông dân tại các xã Nghiên Loan, Bằng Thành, Cổ Linh; phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi được trên 200 lớp cho hơn 12 nghìn lượt hội viên nông dân tham gia; phối hợp xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như mô hình chăn nuôi gà thảo mộc, vỗ béo trâu, bò, chăn nuôi lợn đen địa phương, lợn đen lai lợn rừng, trồng cây ăn quả, cây khoai môn, ngô nếp, trồng cỏ Mutalu2…; phối hợp xây dựng 05 sản phẩm OCOP, trong đó 02 sản phẩm do Hội trực tiếp hướng dẫn thực hiện (thịt lợn chua và thịt gà thảo mộc Vạn Lộc; phối hợp xây dựng 03 Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi vỗ béo trâu, bò và chăn nuôi lợn đen địa phương; phối hợp thành lập 02 Hợp tác xã và 72 Tổ hợp tác thực hiện Chương trình CSSP của tỉnh liên kết hoạt động theo chuỗi giá trị…

Cùng với đó phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai rộng khắp, kết quả có 2.429 hộ hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 1.819 hộ đạt (đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra). Trong thực hiện phong trào “Nông dân chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới” cũng đã khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong việc vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, liên kết trong sản xuất tăng thu nhập; bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới...

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị nghiêm chỉnh chấp hành Thông điệp 5K của ngành Y tế và khuyến cáo

của đơn vị chức năng trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

 

Cũng tại Hội nghị này Hội Nông dân huyện Pác Nặm đồng thời tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội Nông dân huyện Pác Nặm đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các cấp trong toàn huyện tiếp tục phấn đấu tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, tham gia thực hiện xây dựng, quản lý và sử dụng Qũy Hỗ trợ nông dân, quỹ Hội và các nguồn vốn vay tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh theo hướng vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, nâng cao chất lượng sinh hoạt từ cơ sở đến Chi hội, cụ thể hóa các hoạt động thiết thực, hiệu quả.../.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In