Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản lý Chương trình FFF Bắc Kạn tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp xã

( Cập nhật lúc: 28/10/2021  )
Vừa qua, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng & Trang trại (FFF) tỉnh Bắc Kạn tổ chức 03 Hội nghị bàn tròn cấp xã tại xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn và xã Mỹ Phương, Yến Dương, huyện Ba Bể.


Tham dự các Hội nghị có 120 đại biểu gồm: Đại diện Ban Quản lý Chương trình FFF - Hội Nông dân tỉnh; Thúc đẩy viên cấp huyện, cấp xã; Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương; Đại diện các cơ quan ban, ngành xã; Thành viên nhóm nòng cốt; Thành viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác; Đại diện lãnh đạo các thôn.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị bàn tròn tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể

 

Hội nghị đã giới thiệu về chương trình FFF II và các hoạt động tại tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo kết quả thảo luận của Hội thảo nhóm trọng tâm (khó khăn, giải pháp và sắp xếp lại những khó khăn theo nội tại và khách quan của nhóm nông dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nông dân sản xuất rừng và trang trại).

 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giải quyết những vấn đề khó khăn của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, kiến nghị các vấn đề chưa được giải quyết lên cấp cao hơn./.

 

Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In