Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc Kạn làm việc với Hội Nông dân tỉnh về công tác chuẩn bị Đại Hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

( Cập nhật lúc: 21/02/2023  )
Chiều ngày 20/02/2023, Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc Kạn do đồng chí Trần Trung Kiên - Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các bước chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp đúng theo quy định. Tính đến ngày 17/02/2023, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức thành công 1.261/1.277 Đại hội cấp Chi hội, dự kiến các Chi hội còn lại tổ chức đại hội xong trong tháng 02; Đại hội cấp cơ sở do Hội Nông dân cấp huyện, thành phố chọn làm điểm để rút kinh nghiệm đối với tổ chức đại hội các cơ sở Hội trong tỉnh đã tổ chức thành công 06/08 huyện, dự kiến đại hội cấp cơ sở tổ chức xong trong tháng 03; Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thành phố dự kiến tổ chức xong trong quý II/2023.

 

 

Ông Trần Trung Kiên - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh

triển khai chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

 

Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện Đại hội… của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành kế hoạch, đề án nhân sự, đề án phân bổ đại biểu dự đại hội, thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức trong tháng 09/2023.

Đồng chí Trần Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội các cấp Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đặc biệt làm tốt công tác nhân sự bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; lựa chọn được những người có đủ điều kiện, năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân; xây dựng đội ngũ lãnh đạo Hội các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển.../.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In