Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tuyên dương 59 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021

( Cập nhật lúc: 08/10/2021  )
Ngày 07/10/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2021. Tới dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 59 hội viên nông dân đại diện cho gần 6.000 nông dân tiêu biểu thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.


Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã góp phần khích lệ, động viên hội viên, nông dân phát huy nội lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Giai đoạn 2019 - 2021, toàn tỉnh có 34.239 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 10.874 lượt hộđạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp (Bình quân hằng năm có 11.413 hộ đăng ký, chiếm 22.6 % so với tổng số hội viên; số hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 5.437 hộ, chiếm 47.63% số hộ đăng ký), trong đó cấp tỉnh có 238 hộ đạt, cấp huyện có 1.779 hộ đạt và có 8.847 hộ đạt cấp cơ sở.Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao, nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi học hỏi, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con cho thu nhập cao. Điển hình như: Hộ ông Nguyễn Văn Ngữ, xã Cao thượng với mô hình chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ cho thu nhập 760 triệu đồng/năm; Hộ ông Hà Tạ Tong, xã Cao Kỳ với mô hình trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh có thu nhập trên 600 triệu đồng/năm; Hộ bà Phan Thị Lá, xã Kim Lư với mô hình dịch vụ và chăn nuôi cho thu nhập 970 triệu đồng/năm; Hộ ông Hà Văn Cẩn, thị trấn Bằng Lũng với mô hình tổng hợp VACR cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm; Mô hình kinh doanh tổng hợp của hộ ông Nông Ngọc Tùng, xã Đức Vân cho thu nhập 700 triệu mỗi năm....

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, hiện nay Hội Nông dân tỉnh quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trên 24 tỷ đồng, triển khai 100 dự án với gần 600 hộ vay; quản lý 650,1 tỷ đồng cho 12.144 hộ vay từ nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội; 140, 313 tỷ đồng cho 1.587 hộ vay từ Ngân hàng NN&PTNT; 26,606 tỷ đồng cho 483 hộ vay từ Ngân hàng Liên Việt.

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới đông đảo hội viên nông dân về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật chế biến thức ăn chăn nuôi, bảo quản sau thu hoạch, bảo vệ thực vật...được 2.087 lớp với 115.591 lượt hội viên tham gia, từ đó giúp cho hội viên nông dân nâng cao kỹ thuật, trình độ canh tác; các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết trong sản xuất, kinh doanh, đến nay đã tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập được 30 HTX/309 thành viên và 211 tổ hợp tác, ngành nghề hoạt động chủ yếu là: trồng trọt, chăn nuôi,chế biến nông sản và dịch vụ...; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã đóng góp được 36,760 tỷ đồng, hơn 50.059 ngày công lao động, hiến hơn 93.813m2 đất làm các công trình phúc lợi, làm mới và sửa chữa 145km đường bê tông, sửa chữa kiên cố 139 km kênh mương nội đồng.

Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

 

 

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các hộ tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

 

Giai đoạn 2021 - 2024, Hội Nông dân tỉnh đề ra mục tiêu: Hằng năm có trên 30% hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ đạt danh hiệu này; 100% hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; hằng năm có 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao kỹ thuật; 100% Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã tổ chức được các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 2,5% trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả của phong trào trong những năm qua. Đồng chí đề nghị  Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; triển khai tốt các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, cùng học tập lẫn nhau; các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát huy tinh thần hăng say lao động, đổi mới cách thức sản xuất, kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường, liên kết chặt chẽ với nhau trong mô hình hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã…

Dịp này Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 59 cá nhân có thành tích xuất sắt trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2021”./.


 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In