Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tăng cường quản lý, kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 29/05/2021  )
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước, đặc biệt là tại một số khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh… và trên địa bàn các tỉnh giáp ranh với tỉnh Bắc Kạn như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19.

 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn nguồn lây vào địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu kể từ 00 giờ ngày 29/5/2021 các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng dịch tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác: Dừng việc di chuyển về tỉnh Bắc Kạn cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương đó được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới.

 

Trường hợp thực sự cần thiết phải vào tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Bắc Kạn.

 

2. Đối với người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn: Yêu cầu hạn chế đi tới các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng có dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Trường hợp thực sự cần thiết phải đến các tỉnh, thành phố và các khu vực nêu trên thì khi quay trở về tỉnh Bắc Kạn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Bắc Kạn, đồng thời phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

 

3. Đối với người lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu… cho các doanh nghiệp thuộc các địa bàn có dịch nêu trên: Yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Bắc Kạn. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này.

 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý triển khai thực hiện các nội dung trên.

 

Giao Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã, phường, thị trấn và các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

Xem chi tiết nội dung Văn bản chỉ đạo tại link sau: CV Tăng cường quản lý, kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

Sign In