Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn chú trọng tuyên truyền, vận động thu hút kết nạp nông dân tham gia vào tổ chức Hội

( Cập nhật lúc: 08/11/2021  )
Những năm qua, công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn là nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập trung chỉ đạo, phát động sâu rộng.


Trong những năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu hút kết nạp hội viên và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở và Chi hội về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp hội viên, đặc biệt quan tâm chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút đông đảo nông dân tham gia vào Hội bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, sở thích, nghề nghiệp để hội viên nông dân mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức. Kết quả đến tháng 10/2021, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động và phát triển mới được 558 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn tỉnh hiện nay là 50.584 hội viên (chiếm 83,4% tổng số hộ sản xuất nông, lâm nghiệp).

 

 

Tuyên truyền, vận động thu hút nông dân tham gia tổ chức Hội

 

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cũng được Hội Nông dân các cấp đặc biệt quan tâm thông qua các hoạt động cụ thể như: Tập huấn khoa học kỹ thuật; hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi; tạo nguồn quỹ Hội ở các Chi hội; hỗ trợ ngày công; hỗ trợ hội viên về cây, con giống…

Hội tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhằm vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát động và tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia và phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đồng thời tham gia xây dựng các mô hình điểm về kinh tế để tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn. Qua đó, góp phần đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và xuất hiện nhiều gương hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây là yếu tố quan trọng thu hút các hộ nông dân đăng ký tham gia vào tổ chức Hội.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu hút phát triển hội viên mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thời gian tới các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội và đảm bảo các đơn vị đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.../.       


 

Thanh Lê - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In