Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ba Bể đánh giá kết quả phối hợp thực hiện chương trình tín dụng theo Nghị định số 55

( Cập nhật lúc: 19/03/2021  )
Ngày 18/3/2021, Hội Nông dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai thỏa thuận liên ngành về phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.


Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Ba Bể, Ban Giám đốc và cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Hội Nông dân huyện, Lãnh đạo Uỷ nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những chính sách của nhà nước, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo… góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất  cho nông dân và cư dân nông thôn. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng cấp để triển khai thực hiện theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện Ba Bể đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ. Chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn bám sát vào nội dung đã thỏa thuận; phối hợp với Ngân hàng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân về nội dung cơ bản của Nghị định số 55, phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện thỏa thuận hợp tác, tập huấn cho cán bộ Hội, tổ trưởng tổ vay vốn…

Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ba Bể, đến nay nguồn vốn vay thông qua tổ chức Hội Nông dân huyện đang quản lý với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng gồm 177 thành viên tham gia.

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tuyển - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện biểu dương, khen thưởng cho 03 Tổ vay vốn có thành tích

xuất sắc trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ

 

Tại Hội nghị, các bên đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân về triển khai Nghị định số 55 và phối hợp với các đoàn thể, trưởng thôn tuyên truyền đến các hộ hội viên nông dân có nhu cầu vay vốn trên địa bàn biết và kịp thời tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay; phối hợp với Ngân hàng tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho các tổ vay vốn, tuyên truyền, hướng dẫn thành lập các tổ, nhóm có cùng sở thích chăn nuôi, trồng trọt để tập hợp thành lập tổ vay vốn khi các hộ có nhu cầu vay vốn… Ngoài ra, thông qua hoạt động cho vay qua tổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể cũng sẽ mở rộng phát triển một số gói dịch vụ cho vay của Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của hội viên nông dân.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể đã biểu dương, khen thưởng cho 03 Tổ vay vốn có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ ./.

Hoàng Mười - Hội Nông dân huyện Ba Bể
Sign In