Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền tháng 7/2022

( Cập nhật lúc: 30/06/2022  )
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2022 với các nội dung như sau:


1. Thời sự, chính trị

- Các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các địa phương, đơn vị,... Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2022” theo nội dung Hướng dẫn số 23 - HD/BTGTU ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII)về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới” ở địa phương, đơn vị; các phong trào thi đua yêu nước, những gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến,...

2. Kinh tế

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh, quan tâm tuyên truyền những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; những mô hình phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao; công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, thu hoạch lúa, cây màu vụ xuân, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa; phòng chống dịch bệnhcho đàn gia súc, gia cầm; công tác chủ động phòng chống thiên tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…), tìm kiếm cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ ở các địa phương trong tỉnh,...

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động cung ứng sản phẩn nông sản của tỉnh, sản phẩm OCOP Bắc Kạn; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,...

3. Văn hóa - xã hội

- Công tác giáo dục - đào tạo: Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mần non năm 2022 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; phòng chống đuối nước và các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho các em trong dịp nghỉ hè,...

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; các phương án của ngành y tế trong việc tổ chức cách ly khám bệnh, chăm sóc người nhiễm Covid- 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới,...

- Lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh; hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe người dân,...

4. Quốc phòng, an ninh

- Việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, quân sự địa phương. Các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh, trật tự, không để điểm nóng xảy ra gây mất ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn; hoạt động của Công an tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông, thực hiện từ ngày 20/6/2022 - 20/9/2022 của Bộ Công an. Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn... vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện và đấu tranh với các phần tử xấu, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới,…

5. Các ngày kỷ niệm

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022): Tuyên truyền thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Tôn vinh, tri ân công lao to lớn của Đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Nguyên Văn Cừ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

- Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022): Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; những tâm gương điển hình, những tấm lòng nhân ái trong việc chăm lo, giúp đỡ gia đình có công, gia đình chính sách; những tấm gương người có công, gia đình đình chính sách làm kinh tế giỏi, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi đầu trong việc thực hiện các hương ước, quy ước nơi cư trú,...

- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022); kỷ niệm 27 năm Ngày Việt Nam ra nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2022);

6. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Cán bộ, hội viên nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)!

- Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất!

- Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!

 

* Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022). Xem chi tiết tại link sau: Đề cương tuyên truyền

Sign In