Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền tháng 6/2022

( Cập nhật lúc: 03/06/2022  )
Thực hiện Công văn số 717-CV/BTGTU ngày 23/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền như sau:


1. Thời sự, chính trị

- Các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII)về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước, những gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến...

- Tuyên truyền kế hoạch tổ chức “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn (Tổ chức tại Huyện Ba Bể từ ngày 03/6 đến ngày 06/6/2022).

- Tuyên truyền việc tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp và Hội chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027; tuyên tục tuyên truyền kết quả triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2022 ở các địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền kế hoạch toàn khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 và kế hoạch năm 2022 của Hội Khuyến học tỉnh.

2. Kinh tế

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm phản ảnh việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh; những mô hình phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao; công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; chăm sóc lúa, cây màu vụ xuân; phòng chống dịch bệnhcho đàn gia súc, gia cầm; công tác chủ động phòng chống thiên tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…), tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương trong tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động cung ứng sản phẩn nông sản của tỉnh; những mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm năng xuất, chất lượng, sức cạnh tranh cao; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới”.

3. Văn hóa - xã hội

- Công tác giáo dục- đào tạo: Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; hoạt động hướng nghiệp cho học sinh; bế giảng năm học 2021- 2022 ở các cấp học; phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh trong dịp nghỉ hè…

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phòng chống đuối nước; tuyên truyền về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng; những giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; việc tổ chức cách ly khám bệnh, chăm sóc người nghi nhiễm Covid- 19 trong tình hình mới...

- Lĩnh vực văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe người dân...

4. Quốc phòng - an ninh

- Việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, quân sự địa phương. Các hoạt động đảm bảo ổn định an ninh, trật tự, không để điểm nóng xảy ra gây mất ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn... vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện và đấu tranh với các phần tử xấu, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

5. Các ngày kỷ niệm

- Tuyên truyền kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2022); 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2022); Ngày gia đình Việt Nam 28/6...

- Tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912- 11/6/2022) nhằm tôn vinh và tri ân những công lao to lớn của đồng chí Phạm Hùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

6. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

- Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Sign In