Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vai trò của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

( Cập nhật lúc: 10/05/2017  )
Sở hữu trí tuệ đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và đang dần trở thành mối quan tâm chung của cả thế giới. Vì vậy, trong quá trình hội nhập, hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu là phần không thể thiếu của một nền kinh tế phát triển bền vững, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế lâu dài.


Ban Biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giới thiệu bài giảng về “Vai trò của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội” của đồng chí Lê Văn Thế - Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tới bạn đọc cùng tham khảo./.

Tải về tại đây: Bài giảng vai trò của sở hữu trí tuệ

 


Admin
Sign In