Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet

( Cập nhật lúc: 12/11/2021  )
Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 1674-CV/BTGTW về việc đề nghị triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương phối hợp tuyên truyền, triển khai và vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau:

- Thời gian: Cuộc thi diễn ra từ ngày 13/10/2021 đến ngày 26/01/2022.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNet (Gửi kèm Thể lệ và đường link để tham gia cuộc thi: https://vcnet.vn/contestcovid)./.

Sign In