Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023

( Cập nhật lúc: 01/02/2023  )
Căn cứ Kế hoạch số 39//KH-UBND ngày 26/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:


1. Chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, phát hiện sớm, thông báo và xử lý triệt để dịch bệnh tại địa phương, phòng tránh dịch bệnh lan rộng; đồng thời, phối hợp với ngành thú y trong việc chủ động giám sát, chia sẻ thông tin và tổ chức các hoạt động phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

2. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, lợi ích tiêm chủng để vận động hội viên nông dân và toàn thể nhân dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, phối hợp và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng, chống các loại dịch bệnh theo mùa, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường....

3. Phối hợp tổ chức các chiến dịch tuyên truyền rửa tay bằng xà phòng, chiến dịch vệ sinh môi trường; duy trì thực hiện tốt phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiên tốt chỉ tiêu 03 công trình vệ sinh: Nhà tắm, giếng nước và nhà tiêu tại các hộ gia đình.

Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Sign In