Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng

( Cập nhật lúc: 20/06/2022  )
Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của viên chức và người lao động thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn như sau:


1. Nội dung tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu của viên chức và người lao động thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn quản lý trong thực thi công vụ.

2. Cách thức tiếp nhận thông tin

2.1. Tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại

- Trong giờ hành chính: Phòng Tổ chức và Hành chính, số điện thoại 0209.3870 533.

- Tất cả các giờ trong ngày: Ông Hoàng Văn Thái, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức và Hành chính, số điện thoại: 0915.259.945.

2.2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện, hòm thư điện tử hoặc trực tiếp trụ sở cơ quan

- Địa chỉ: Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

- Địa chỉ thư điện tử: daiptth@backan.gov.vn.

3. Thông báo kết quả giải quyết thông tin, đơn thư phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Mọi thông tin, tin báo tiếp nhận và kết quả giải quyết đều được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Cổng thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

4. Các hành vi nghiêm cấm

- Nghiêm cấm các hành vi cung cấp thông tin, phản ánh giả mạo của các tổ chức, cá nhân lợi dụng Luật phòng, chống tham nhũng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật an ninh mạng… để vu khống, bôi nhọ danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Mọi thông tin không có căn cứ, không rõ ràng, mang tính quấy rối, chia rẽ, vu khống, bôi nhọ danh dự, chống phá sẽ không được xem xét, giải quyết và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết./.

Sign In