Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

( Cập nhật lúc: 05/08/2022  )
Thực hiện Công văn số 5037/UBND-VXNV ngày 03/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc “tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:


1. Phối hợp với ngành Y tế truyền thông bằng nhiều hình thức tới hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

2. Tích cực vận động hội viên nông dân tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, lưu ý khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản tại link sau: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Sign In