Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ra mắt mô hình “Chi hội nông dân tự quản về ANTT & ATGT”

( Cập nhật lúc: 30/07/2020  )
Đầu tháng 7/2020 Hội Nông dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân các xã: Lương Thượng, Kim Hỷ, Cư Lễ, Đổng Xá tổ chức thành lập và ra mắt mô hình “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông” (ANTT & ATGT).


Dự các buổi ra mắt có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Đảng ủy, UBND, Công an, các đoàn thể xã và các thành viên tham gia sinh hoạt tại mô hình.

 

 

Đồng chí Đàm Đình Trưởng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt mô hình xã Đổng Xá

 

Tại buổi ra mắt, các xã đã công bố quyết định thành lập Mô hình “Chi hội nông dân tự quản về ANTT & ATGT”, đồng thời thông qua quyết định thành lập Ban quản lý mô hình và quy chế, kế hoạch hoạt động mô hình.

Theo kế hoạch định kỳ hằng quý mô hình tổ chức sinh hoạt lồng ghép với các cuộc họp thôn, sinh hoạt Chi hội nông dân và các hội nghị tập huấn, tuyên truyền tại cơ sở để tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phòng, ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; Tuyên truyền các quy định, quy tắc giao thông đường bộ, phòng, chống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông; vận động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao; Tự quản đoạn đường, định kỳ tổ chức dọn dẹp lòng, lề đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ hành lang an toàn giao thông; đồng thời phát động nhân dân phát hiện tố giác những hành vi vi phạm luật giao thông như lấn chiếm lòng lề đường, xe quá khổ, quá tải vi phạm, các quy ước, hương ước của thôn, bản, gắn các tiêu chí về giao thông với việc xây dựng gia đình văn hóa.

 

 

Ban Quản lý mô hình và đại diện Hội Nông dân, Công an xã Kim Hỷ chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt mô hình

 

Cũng tại các buổi ra mắt mô hình, Hội Nông dân các xã đã tổ chức cho các thành viên tham gia mô hình ký cam kết tự quản trong gia đình không có người phạm tội, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Mô hình được thành lập với mục đích nhằm phát huy vai trò tự quản của hội viên nông dân trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nếp sống “Văn hóa giao thông” trong cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng ý thức tự giác của hội viên nông dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In