Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án sản xuất vụ mùa năm 2019

( Cập nhật lúc: 22/05/2019  )
Ngày 20/5/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ mùa năm 2019.


Xem chi tiết nội dung Phương án sản xuất vụ mùa năm 2019 tại link sau: Phương án sản xuất vụ mùa năm 2019

 

Sign In