Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để chủ động trong công tác sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất vụ Xuân năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tuyên truyền đến các cấp Hội, hội viên, nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xem tiếp


Ngày 07/10/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2022 – 2023. Theo đó:

Xem tiếp


Ban hành kèm theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022.

Xem tiếp


Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu vụ mùa và hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn có văn bản chỉ đạo sản xuất, cơ cấu giống vụ mùa năm 2021 cụ thể như sau:

Xem tiếp


Để chủ động đối phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại gây hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản trong vụ Đông Xuân năm 2020-2021, ngày 19/11/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2123 về việc phê duyệt Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.

Xem tiếp


Ngày 29/7/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1364 về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2020.

Xem tiếp


Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020 tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 20/5/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ mùa năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 24/9/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019.

Xem tiếp


Ngày 18/9/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1430/QĐ-UBND phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018.

Xem tiếp

12
Sign In